Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn thi hành một số điều tại Chương XVII “Các tội phạm về môi trường” của Bộ luật Hình sự

Bộ luật hình sự có một chương riêng quy định về trách nhiệm hình sự đối với những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tuy nhiên thực tiễn áp dụng các quy định này đang gặp rất nhiều khó khăn, bất cập. Một trong những nguyên nhân chính là do một số quy định về tội phạm môi trường còn khái quát, chưa được hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là sự thiếu thống nhất trong việc xác định rõ ranh giới giữa xử lý hành chính và xử lý hình sự, cũng như phân loại mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội để áp dụng các chế tài cho hợp lý, chính xác.

Do vậy, việc xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn các quy định của Bộ luật hình sự về các tội phạm môi trường là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm góp phần tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc nói trên và thực hiện Chỉ thị số 1762/CT-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.

Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số điều tại Chương XVII “Các tội phạm về môi trường” của Bộ luật Hình sự. Bộ Tư pháp xin đăng tải Tờ trình và Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số điều tại Chương XVII “Các tội phạm về môi trường” để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, BộTư pháp, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ đuợc chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý truớc khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040