Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự quy định các tội phạm trong lĩnh vực Thuế, Tài chính – Kế toán, chứng khoán

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009, đã sửa đổi 01 điều về Tội trốn thuế (Điều 161 BLHS), bổ sung mới tổng số 05 điều về các tội phạm trong lĩnh vực tài chính - kế toán - chứng khoán, trong đó có 02 điều quy định tội phạm trong lĩnh vực tài chính - kế toán (Điều 164a. tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Điều 164b. tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước) và bổ sung mới 03 điều quy định về các tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán (Điều 181a. tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán; Điều 181b. tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán; Điều 181c. tội thao túng giá chứng khoán). Để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS, ngày 04/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1762/CT-TTg, giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số điều của BLHS về các tội phạm trong lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính - kế toán, thuế, chứng khoán.

Bộ Tư pháp xin đăng tải Tờ trình và Dự thảo Thông tư liên tịch để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, BộTư pháp, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ đuợc chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý truớc khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 2
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040