Loại văn bản: Chỉ thị

Trích yếu:
Về việc tiến hành tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999
 

Theo Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội khóa XIII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi) đã được đưa vào chương trình chuẩn bị của năm 2012. Để phục vụ cho việc triển khai việc xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thì một trong những hoạt động quan trọng cần được tiến hành là tổng kết 11 năm thi hành Bộ luật Hình sự (BLHS).

Bộ Tư pháp nhận thấy, việc tổng kết thực tiễn 11 năm thi hành BLHS có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình soạn thảo dự án BLHS (sửa đổi). Xuất phát từ yêu cầu sửa đổi, bổ sung BLHS lần này là sửa đổi, bổ sung cơ bản và toàn diện BLHS, do vậy, việc tổng kết thực tiễn 11 năm thi hành BLHS cần được tiến hành với quy mô lớn. Bên cạnh sự tham gia tổng kết chuyên sâu của các cơ quan tiến hành tố tụng, việc tổng kết còn được triển khai tới các bộ, ngành liên quan và tất cả các địa phương trong cả nước. Với quy mô tổng kết như vậy, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính để thống nhất về cách thức triển khai tổng kết BLHS. Tại cuộc họp, các ý kiến đều nhất trí rằng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị để chỉ đạo thống nhất việc tổng kết là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm cho việc tổng kết được triển khai một cách toàn diện, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các bộ, ngành, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Bộ Tư pháp xin đăng tải Tờ trình và Dự thảo Chỉ thị về việc tiến hành tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi Vụ PL Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp, số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040