Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Căn cứ Điều 14 Luật Lý lịch tư pháp, Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, Chính phủ đã hướng dẫn việc lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại các Điều 19, 20, 21 và 23. Tuy nhiên, do các quy định này chưa cụ thể, chi tiết nên gây khó khăn trong quá trình triển khai việc lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp.

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng dự thảo “Thông tư lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp”. Bộ Tư pháp xin đăng tải Tờ trình và Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp, số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040