Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật Hòa giải cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, Nghị quyết số 214/2011/UBTVQH13 ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh năm 2012, Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng dự án Luật Hòa giải cơ sở.

Để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện dự án Luật trình Hội đồng thẩm định cho ý kiến vào cuối tháng 6 năm 2012 và trình Chính phủ vào tháng 7 năm 2012, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị góp ý kiến bằng văn bản về dự án Luật.

Văn bản góp ý kiến đề nghị gửi về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp, 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi ý kiến góp ý trực tiếp tại form dưới đây trước ngày 30 tháng 6 năm 2012.

Trong trường hợp cần thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Đồng chí Nguyễn Kim Thoa theo số điện thoại 04.62739470 hoặc 0975186648.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị.

 
Số ý kiến đóng góp: 3
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040