Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

Thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản.

Nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi chính thức trình Bộ trưởng  Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an xem xét, ký ban hành, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp) trân trọng đề nghị Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư liên tịch nêu trên. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm), số 58 - 60, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 01 tháng 6 năm 2012.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan/tổ chức/cá nhân.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040