Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật Thủ đô

Theo Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội khóa XIII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, dự án Luật Thủ đô thuộc Chương trình chính thức, được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại một kỳ họp là Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2012).

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp và UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức việc soạn thảo dự án Luật theo đúng trình tự, thủ tục do Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định.

Để hoàn thiện dự thảo Luật trình Chính phủ tại Phiên họp tháng 6/2012, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan góp ý kiến về dự thảo Luật và dự thảo các văn bản kèm theo.

Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, địa chỉ: 58-60, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; kèm file điện tử qua địa chỉ email: thangvt@moj.gov.vn) hoặc gửi ý kiến góp ý trực tiếp tại form dưới đây trước ngày 31/5/2012, để Bộ Tư pháp tổng hợp, hoàn thiện dự án Luật trình Chính phủ.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp kịp thời của Quý Cơ quan./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040