Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thông tư ban hành Quy chế tập sự hành nghề công chứng

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012, Bộ Tư pháp đã chỉnh lý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tập sự hành nghề công chứng trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của đại diện một số Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng khu vực miền Bắc và một số cơ quan, tổ chức có liên quan tại cuộc tọa đàm được tổ chức vào tháng 12/2011 tại Hà Nội.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tập sự hành nghề công chứng, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/tổ chức nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp - Vụ Bổ trợ tư pháp, trước ngày 30 tháng 5 năm 2012.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan/tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040