Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

Thực hiện Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012, Nghị quyết số 214/2011/UBTVQH13 ngày 24/8/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012, Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh năm 2012, Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư (sau đây gọi tắt là Dự án Luật).    

Để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện Dự án Luật trình Hội đồng thẩm định cho ý kiến vào tháng 2/2012 và trình Chính phủ vào tháng 3/2012, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản về Dự án Luật.

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 22/02/2012

Trong trường hợp cần thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với đồng chí Dương Thị Kiều Oanh theo số điện thoại 04.62739505 hoặc 0993.992.305.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị.

 
Số ý kiến đóng góp: 2
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040