Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
ban hành biểu mẫu về trọng tài thương mại
 

Nhằm triển khai Luật Trọng tài thương mại và Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành biểu mẫu về trọng tài thương mại (xin gửi kèm theo tài liệu).

Bộ Tư pháp đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý dự thảo Thông tư nêu trên và gửi văn bản góp ý về Bộ Tư pháp (Vụ Bổ trợ tư pháp) theo địa chỉ: số 58-60 Trần Phú, Hà Nội trước ngày 10/01/2012, qua thư điện tử: anhntt@moj.gov.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Ngô Thế Lập, điện thoại: 04.62739503.

Bộ Tư pháp mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

441

Số ý kiến đóng góp

2040