Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp

Thực hiện Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 23/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp.

Bộ Tư pháp xin đăng tải Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

441

Số ý kiến đóng góp

2040