Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Về theo dõi thi hành pháp luật

Thực hiện Chương trình xây dựng Nghị định của Chính phủ năm 2011, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật.

Để bảo đảm cho việc xây dựng Nghị định được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ Tư pháp trân trọng gửi dự thảo Nghị định nêu trên và các tài liệu có liên quan để Quý cơ quan tham gia ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 10/11/2011. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ Tư pháp rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040