Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011 của Cục Bồi thường nhà nước, ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ ngày 23 tháng 5 năm 2011 và Quyết định số 3540/QĐ-BTP ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Cục Bồi thường nhà nước chủ trì và phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Dự thảo “Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện về bồi thường nhà nước”.

Đến nay Cục Bồi thường nhà nước đã hoàn thiện Dự thảo thông tư liên tịch. Theo quy định tại Điều 74 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về xây dựng và ban hành thông tư liên tịch để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước) số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040