Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 25/9/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP.

Bộ Tư pháp xin đăng tải Dự thảo Thông tư liên tịch để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040