Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2011, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Trước khi xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp đã tiến hành sơ kết thực hiện Luật công chứng và Nghị định số 02/2008/NĐ-CP, trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp đã tổ chức các cuộc tọa đàm đóng góp ý kiến vào Dự thảo.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

Ý kiến đóng góp bằng văn bản xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Bổ trợ tư pháp) số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 15/5/2011 để Bộ Tư pháp tổng hợp, chỉnh lý Dự thảo, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành.

Xin trân trọng cám ơn sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040