Loại văn bản: Luật

Trích yếu:

Giám định tư pháp

Thực hiện Nghị quyết số 48/2010/QH2 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dưng Luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự án Luật giám định tư pháp.

Để có thêm cơ sở cho việc hoàn thiện Dự án Luật giám định tư pháp trình Chính phủ vào tháng 6/2011, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý cho Dự thảo Luật giám định tư pháp và Dự thảo Tờ trình.   

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Bổ trợ tư pháp) số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

 

 
Số ý kiến đóng góp: 4
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040