Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn việc bổ nhiệm, chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn bổ nhiệm, chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

Bộ Tư pháp xin đăng tải Dự thảo Thông tư liên tịch để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035