Loại văn bản: Pháp lệnh

Trích yếu:
Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Thực hiện Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12 ngày 06/7/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XII (2007 - 2011), Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự án Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu thực tiễn hệ thống pháp luật Việt Nam, kinh nghiệm pháp điển của một số quốc gia và xây dựng dự thảo Pháp lệnh theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để kịp thời chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh trình Chính phủ vào tháng 01/2011, Bộ Tư pháp trân trọng gửi dự thảo Pháp lệnh và các tài liệu có liên quan, đề nghị Quý Cơ quan xem xét cho ý kiến tham gia. Văn bản góp ý (kèm theo bản điện tử) xin được gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật), 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi ý kiến góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 15/01/2011.

Bộ Tư pháp rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035