Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

Luật Nuôi con nuôi đã được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/6/2010 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Theo quy định tại khoản 2, Điều 52 của Luật này, Chính phủ có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật, hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Bộ Tư pháp là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. Để bảo đảm Nghị định quy định chi tiết có hiệu lực cùng thời điểm với Luật theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan đã tích cực xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định. Đến nay, dự thảo Nghị định đã được hoàn thiện sau nhiều lần chỉnh lý theo chỉ đạo của Ban soạn thảo.   

Để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ (dự kiến vào tháng 10/2010), theo quy định tại khoản 1, Điều 62, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Bộ/Cơ quan cho ý kiến về dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình Chính phủ.

Văn bản góp ý của Quý Bộ/Cơ quan xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi) hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 13/10/2010. Sau ngày này, nếu không nhận được văn bản trả lời, thì Bộ Tư pháp xin được hiểu rằng Quý Bộ/Cơ quan cũng đồng ý với nội dung của dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình Chính phủ

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ/Cơ quan./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040