Loại văn bản: Pháp lệnh

Trích yếu:

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

         Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2009 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011), Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan có liên quan soạn thảo Dự án Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Pháp lệnh hợp nhất và Dự thảo Tờ trình Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết và tham gia góp ý.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú - Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: thoantk@moj.gov.vn; hactt@moj.gov.vn; liennq@moj.gov.vn hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây, chậm nhất là ngày 21/9/2010 để kịp thời tổng hợp, chỉnh lý Dự thảo Pháp lệnh trước khi họp Hội đồng thẩm định và chậm nhất là ngày 31/10/2010 để chỉnh lý Dự thảo trước khi trình Chính phủ.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035