Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo hướng cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, trong thời gian qua, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư trước khi trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, ký ban hành, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư nêu trên. Văn bản góp ý xin gửi về Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (số 60, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 30 tháng 7 năm 2010.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2024