Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản, đề án năm 2022, Bộ Tư pháp xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019).
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Tư pháp đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm đến dự thảo Thông tư có thể gửi ý kiến góp ý tại Mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự), số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

433

Số ý kiến đóng góp

2035