Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Triển khai kế hoạch xây dựng văn bản, đề án năm 2021, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thực hiện quy định tại Điều 148 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân (thời gian đăng tải đến ngày 25/9/2021). Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân quan tâm đến dự thảo Thông tư có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại Mục lấy ý kiến dự thảo VBQPPL trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp - số 60, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035