Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện quy định của Luật Đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã tiến hành xây dựng Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư). Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư. Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân quan tâm có thể góp ý trực tiếp tại chuyên mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ Tư pháp (qua Cục Bổ trợ tư pháp), địa chỉ 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; bản điện tử xin gửi vào địa chỉ email: bthuyen@moj.gov.vn. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với đồng chí: Ngô Thế Lập, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 024.62739510. Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của Quý Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. (Xin gửi kèm theo dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư).
 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574