Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1083/VPCP-PL ngày 30/01/2018, trong đó giao Bộ Tư pháp lập đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Bộ Tư pháp đã hoàn thành xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp xin đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, số điện thoại 024.62739445/532.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

426

Số ý kiến đóng góp

2014