Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý
Thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 11281/VPCP-PL ngày 20/11/2018 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về rà soát VBQPPL bảo đảm phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. Thời gian đăng tải đến hết ngày 15/10/2019. Các ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý), số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: lanbn@moj.gov.vn.
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, cho ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018