Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Thực hiện quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thời gian lấy ‎ kiến: 60 ngày Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo: Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp (thông qua địa chỉ email hangnt1@moj.gov.vn) Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp ý kiến.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035