Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN). Tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP đã giao Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (dự thảo Thông tư).
Nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi ký ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý bằng văn bản về dự thảo Thông tư.
Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước) trước ngày 12/9/2019 (đồng thời gửi file tài liệu về địa chỉ anhdv@moj.gov.vn).
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Đỗ Việt Anh, Phòng Nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng, Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư Pháp, ĐT:04.62739762/ 0913.242.123.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035