Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (thay thế Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT và Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT).

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch trước khi trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư liên tịch nêu trên. Văn bản góp ý xin gửi về Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 10 tháng 4 năm 2011.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040