Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Về việc ban hành và hướng dẫn ghi chép, sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

Thực hiện Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 23/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ tổ chức việc xây dựng và ban hành biểu mẫu lý lịch tư pháp. .

Bộ Tư pháp xin đăng tải Dự thảo Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn ghi chép, sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp kèm theo dự thảo 07 biểu mẫu và 05 mẫu sổ lý lịch tư pháp để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040