Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về quản lý hành chính trong thi hành án dân sự

Thực hiện Quyết định số 2437/QĐ-BTP ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05/7/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự, Tổng Cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã xây dựng dự thảo Thông tư theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Tổng cục Thi hành án dân sự xin đăng tải Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về hành chính trong thi hành án dân sự để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Tổng Cục Thi hành án dân sự) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035