Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ “quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự”, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành soạn thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao “hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự”.

Để việc soạn thảo Thông tư đạt chất lượng cao, Bộ Tư pháp xin gửi đến Quý cơ quan dự thảo Thông tư liên tịch nêu trên để lấy ý kiến góp ý trước khi xem xét ban hành. Văn bản góp ý vào dự thảo Thông tư liên tịch, đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (thông qua Tổng cục Thi hành án dân sự), địa chỉ số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 15/10/2010.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040