Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Quy chế quản lý kho vật chứng trong hệ thống thi hành án dân sự
Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-BTP ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Năm 2016, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng trong hệ thống thi hành án dân sự nhằm thể chế hóa việc thành lập, quy mô, tiêu chuẩn xây dựng và nội quy kho vật chứng thuộc các cơ quan thi hành án dân sự và khắc phục những vướng mắc bất cập trong việc việc quản lý vật chứng, tài sản bị kê biên, tạm giữ để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự nói chung và quản lý, xử lý vật chứng trong thi hành án dân sự nói riêng.
Tổng cục thi hành án dân sự trân trọng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng trong hệ thống thi hành án dân sự, để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo trình tự thủ được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Tổng cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, địa chỉ: 58-60, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (bản mềm xin gửi vào hộp thư điện tử: trangnt1@moj.gov.vn).
Xin trân trọng cảm ơn./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0