Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước
Số, ký hiệu04/2012/TT-BTTTTNgày ban hành13/04/2012
Loại văn bảnThông tưNguồn tríchCông báo số 355+356, năm 2012
Phạm viNgày đăng công báo30/04/2012
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực01/06/2012
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 25/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011

Luật Viễn thông [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 41/2009/QH12
 • Ngày ban hành: 23/11/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2010

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 187/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2008

Văn bản dẫn chiếuNghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 83/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2011

Luật Thanh tra [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 56/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011