Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Số, ký hiệu04/2012/NĐ-CPNgày ban hành20/01/2012
Loại văn bảnNghị địnhNguồn tríchCông báo số 147+148, năm 2012
Phạm viNgày đăng công báo01/02/2012
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lựcNgày có hiệu lực05/03/2012
Lí do hết hiệu lực bị thay thếNgày hết hiệu lực10/04/2015
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứLuật Tổ chức Chính phủ [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 32/2001/QH10
  • Ngày ban hành: 25/12/2001
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Văn bản bị sửa đổi bổ sungNghị định Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 79/2007/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 18/05/2007
  • Ngày có hiệu lực: 30/06/2007