Về việc ban hành Điều lệ Thuế công thương nghiệp
Số, ký hiệu200/NQ-TVQHNgày ban hành18/01/1966
Loại văn bảnNghị quyếtNguồn tríchCông báo số 01
Phạm viNgày đăng công báo31/01/1966
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực một phầnNgày có hiệu lực01/01/1966
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Thay thế Điều 4, Điều 13, Điều 23, Điều 26, Điều 34 của Điều lệ thuế công thương nghiệp
Bãi bỏ biểu thuế doanh nghiệp; thuế lợi tức vượt mức; suất miễn thu quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 23 và Điều 26; Điều 39 của Điều lệ thuế công thương nghiệp
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị quyết Về vấn đề giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: Không số
  • Ngày ban hành: 10/04/1965
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/1965

Văn bản được hướng dẫnNghị quyết Về việc giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: Không số
  • Ngày ban hành: 10/04/1965
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/1965