Tình trạng hiệu lực văn bản:  Hết hiệu lực
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 249/SL
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1955                          
SắC LệNH

SẮC LỆNH

SỐ 249/SL NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 1955

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 5-SL ngày 5 tháng 9 năm 1955 ấn định Quốc kỳ Việt Nam;

Theo nghị quyết của Quốc hội khoá họp thứ 5, tháng 9 năm 1955,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Quốc kỳ nay sửa lại như sau: những cánh sao vàng từ nay không làm theo đường cong như trước mà làm theo đường thẳng như hình vẽ ở bản phụ lục số 1.

Điều 2: Quốc ca về lời này sửa đổi những chữ theo bản phụ số 2.

Điều 3: Thủ tướng Chính phủ thi hành sắc lệnh này.

 

BẢN PHỤ LỤC

SỐ I KEM THEO SẮC LỆNH SỐ 249-SL

NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 1955

 

QUỐC KỲ

Hình cờ và mầu sắc:

Cờ hình chữ nhất, nền mầu đỏ tươi, giữa có hình sao vàng năm cánh mầu vàng tươi.

Trung tâm của sao đặt đúng trung tâm của cờ, một cánh sao quay thẳng lên phía trên.

Kích thước:

Chiều rộng của cờ bằng 2 phần 3 chiều dài.

Từ trung tâm A của sao đến đầu một cánh B của sao gần bằng 1 phần 5 chiều dài của cờ.

 

BẢN PHỤ LỤC

SỐ II KÈM THEO SẮC LỆNH SỐ 249-SL

NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 1955

 

QUỐC CA

Đoạn 1:

Đoàn quân Việt Nam đi

Chung lòng cứu quốc

Bước chân dồn vang trên đường ghập ghềnh xa

Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca

Đường vinh quang xây xác quân thù

Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu

Vì nhân dân chiến đấu không ngừng

Tiến mau ra sa trường

Tiến lên ! Cùng tiến lên !

Nước non Việt Nam ta vững bền.

Đoạn 2:

Đoàn quân Việt Nam đi

Sao vàng phấp phới

Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than

Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới

Đứng đều lên gồng xích ta đập tan

Từ bao lâu ta nuốt căm hờn

Quyết hy sinh, đời ta tươi thắm hơn

Vì nhân dân chiến đấu không ngừng

Tiến mau ra sa trương

Tiến lên ! Cùng tiến lên !

Nước non Việt Nam ta vững bền.

 

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC
(Đã ký)
 
 
Hồ Chí Minh