Loại văn bản:

Trích yếu:
Để xử lý các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành.
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến đối với nội dung của dự thảo Thông tư.
Văn bản góp ý đối với dự thảo Thông tư xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản QPPL), 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chỉ email letth@moj.gov.vn) trước ngày 01/02/2017 để tổng hợp, chính lý, tiếp thu.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với đ/c Trần Thị Huyền Lê, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp, số điện thoại: 04.62739658.
(Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (mục Lấy ý kiến dự thảo VBPL)).
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.
 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

307

Số ý kiến đóng góp

445