TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Quyết định 69/2014/QĐ-TTg 10/12/2014

Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Nghị định 116/2014/NĐ-CP 04/12/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Nghị định 115/2014/NĐ-CP 03/12/2014

Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước

Thông tư 17/2014/TT-BTTTT 26/11/2014

Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số

Nghị định 114/2014/NĐ-CP 26/11/2014

Về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Nghị định 113/2014/NĐ-CP 26/11/2014

Về quản lý hợp tác quốc tế pháp luật

Quyết định 66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014

Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Nghị định 112/2014/NĐ-CP 21/11/2014

Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Thông tư 35/2014/TT-NHNN 20/11/2014

Quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư 34/2014/TT-NHNN 20/11/2014

Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế