TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-VPCP-BNV 23/10/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT 20/10/2015

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Quyết định 53/2015/QĐ-TTg 20/10/2015

Về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Quyết định 52/2015/QĐ-TTg 20/10/2015

Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Thông tư 39/2015/TT-BNNPTNT 20/10/2015

Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Thông tư 29/2015/TT-BTTTT 20/10/2015

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz”

Nghị định 105/2015/NĐ-CP 20/10/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Nghị định 102/2015/NĐ-CP 20/10/2015

Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Nghị định 97/2015/NĐ-CP 19/10/2015

Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định 96/2015/NĐ-CP 19/10/2015

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp