TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 08/09/2015

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Quyết định 33/2015/QĐ-TTg 10/08/2015

Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

Nghị định 65/2015/NĐ-CP 07/08/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

Nghị định 64/2015/NĐ-CP 06/08/2015

Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định 32/2015/QĐ-TTg 04/08/2015

Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyết định 31/2015/QĐ-TTg 04/08/2015

Về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế

Quyết định 30/2015/QĐ-TTg 31/07/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 110/2015/TT-BTC 28/07/2015

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Nghị định 63/2015/NĐ-CP 22/07/2015

Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Quyết định 28/2015/QĐ-TTg 21/07/2015

Về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo