TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Nghị định 87/2014/NĐ-CP 22/09/2014

Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Quyết định 54/2014/QĐ-TTg 19/09/2014

Về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

Quyết định 53/2014/QĐ-TTg 19/09/2014

Về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

Quyết định 52/2014/QĐ-TTg 16/09/2014

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định 51/2014/QĐ-TTg 15/09/2014

Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước

Nghị định 84/2014/NĐ-CP 08/09/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quyết định 50/2014/QĐ-TTg 04/09/2014

Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020

Quyết định 49/2014/QĐ-TTg 04/09/2014

Về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương

Nghị định 83/2014/NĐ-CP 03/09/2014

Về kinh doanh xăng dầu

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg 28/08/2014

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung