Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 01/06/2006

Với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực cho sự phát triển ngành Tư pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ Tư pháp và các đơn vị trực thuộc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm tiền đề, đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên cho những năm tới, ngày 29/5/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 03/2006/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kế hoạch năm 2006 và Chương trình hành động giai đoạn 2006-2010 của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị 30/05/2006

Thực hiện nhiệm vụ trong bản Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW (Kế hoạch số 05-KH/CCTP) ngày 22/2/2006 và Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2006 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, ngày 26/5/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1324/QĐ-BTP và 1325/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch năm 2006 và Chương trình hành động giai đoạn 2006-2010 của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2006 30/05/2006

Ngày 31/5, Chính phủ sẽ họp phiên thường kỳ. Dự kiến, phiên họp này, các thành viên Chính phủ bàn 5 vấn đề chủ yếu sau:

Sửa đổi và xây dựng các đạo luật theo tiêu chuẩn của WTO 17/05/2006

Chiều 16.5, bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI, Phó Thủ tướng Vũ Khoan (ảnh) đã trao đổi với các phóng viên báo chí xung quanh kết quả vòng đàm phán song phương Việt Nam-Hoa Kỳ về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Đình chỉ 14 văn bản trái pháp luật 10/05/2006

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 8-5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu đã ký Quyết định 1212 đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung 14 văn bản trái pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do các địa phương ban hành.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2006 09/05/2006

Trong các ngày 26, 27 và 28 tháng 4 năm 2006, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4, bàn và ra a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/&file=ND6_2006.doc"Nghị quyết /a các vấn đề sau đây:

Phát triển hành chính điện tử đến cấp xã. 03/05/2006

Đó là một trong những nội dung cơ bản được nêu rõ trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt theo a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2006/&file=QD94_2006.rtf"Quyết định 94/2006/QĐ-TTg/a ban hành ngày 27/4.

Ngày làm việc thứ hai của Phiên họp thường kỳ Chính phủ 4/2006 28/04/2006

Ngày 27/4, các thành viên Chính phủ tiếp tục ngày làm việc thứ hai trong Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2006, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và các Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Khoan, Phạm Gia Khiêm. Các thành viên Chính phủ nghe và thảo luận 3 nội dung chủ yếu: Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010; dự thảo Nghị định về tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư thuộc Ngân sách nhà nước.