Về việc hợp nhất UBKC và HC từ cấp tỉnh trở xuống
Số, ký hiệu91/SLNgày ban hành01/10/1947
Loại văn bảnSắc lệnhNguồn tríchHồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Phạm viNgày đăng công báo 
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lựcNgày có hiệu lực10/01/1947
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực01/01/1960
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứSắc lệnh Về việc tổ chức các Hội đồng nhân dân và uỷ ban hành chính [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 63
  • Ngày ban hành: 22/11/1945
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/1945

Sắc lệnh Về việc tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 77
  • Ngày ban hành: 21/12/1945
  • Ngày có hiệu lực: 21/12/1945