Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng
Số, ký hiệu07/2012/TT-BCTNgày ban hành04/04/2012
Loại văn bảnThông tưNguồn tríchCông báo số 329+330, năm 2012
Phạm viNgày đăng công báo18/04/2012
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực19/05/2012
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 21/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2011

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 189/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2008

Nghị định Sửa đổi Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 44/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 50/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Văn bản dẫn chiếuThông tư Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 08/2009/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 08/04/2009
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2009