Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Số, ký hiệu58/2012/TT-BTCNgày ban hành12/04/2012
Loại văn bảnThông tưNguồn tríchCông báo số 363+364, năm 2012
Phạm viNgày đăng công báo11/05/2012
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực01/06/2012
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứQuyết định Về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 05/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

Luật Quản lý thuế [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 78/2006/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2007

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 118/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/2008

Luật Thuế giá trị gia tăng [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 13/2008/QH12
 • Ngày ban hành: 03/06/2008
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2009

Văn bản dẫn chiếuThông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính Phủ [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/04/2011

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 18/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/02/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2009

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 66/2006/QH11
 • Ngày ban hành: 29/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

Nghị định Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 98/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/06/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2007

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quanvề thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 154/2005/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006

Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 153/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 13/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/02/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2009

Thông tư Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 194/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011

Nghị định Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 51/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 85/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/05/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2007

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Nghị định Quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 97/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/06/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2007

Văn bản được hướng dẫnQuyết định Về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 05/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012