Hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập
Số, ký hiệu02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTCNgày ban hành19/01/2012
Loại văn bảnThông tư liên tịchNguồn tríchCông báo số 161+162, năm 2012
Phạm viNgày đăng công báo16/02/2012
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực05/03/2012
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng 19/08/2011
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 48/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/04/2008
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2008

Nghị định Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 56/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/08/2011

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 188/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 19/01/2008

Văn bản dẫn chiếuThông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 22/03/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2010

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 23/01/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2006

Nghị định Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 204/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/2005

Văn bản bị bãi bỏThông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 23/01/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2006

Văn bản được hướng dẫnNghị định Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 56/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/08/2011