Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
Số, ký hiệu48/2011/TT-BCT Ngày ban hành30/12/2011
Loại văn bảnThông tưNguồn tríchCông báo số 139+140, năm 2012
Phạm viNgày đăng công báo30/01/2012
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực15/02/2012
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứLuật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 05/2007/QH12
 • Ngày ban hành: 21/11/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2008

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 68/2006/QH11
 • Ngày ban hành: 29/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 189/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2008

Nghị định Sửa đổi Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 44/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 127/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/08/2007
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2007

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 132/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2008
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2009

Văn bản dẫn chiếuThông tư Quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 35/2009/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 09/12/2009
 • Ngày có hiệu lực: 30/01/2010

Thông tư Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 06/2006/TT-BTM
 • Ngày ban hành: 11/04/2006
 • Ngày có hiệu lực: 11/05/2006

Luật Thương mại [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 36/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006

Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 20/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/02/2006
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2006

Văn bản được hướng dẫnLuật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 05/2007/QH12
 • Ngày ban hành: 21/11/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2008

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 68/2006/QH11
 • Ngày ban hành: 29/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 127/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/08/2007
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2007

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 132/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2008
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2009