Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011
Số, ký hiệu131/2011/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTTNgày ban hành22/09/2011
Loại văn bảnThông tư liên tịchNguồn tríchCông báo 519+520, năm 2011
Phạm viNgày đăng công báo05/10/2011
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực07/11/2011
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 60/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2003

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 118/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/2008

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 116/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: 13/12/2008

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 135/2009/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/11/2009
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2009

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 187/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2008

Văn bản dẫn chiếuThông tư Quy định nội dung chi, mức xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo dục các môn học đối với các ngành Đại học,Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 123/2009/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

Thông tư Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 219/2009/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/11/2009
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2010

Thông tư Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

Nghị định Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 92/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/10/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

Văn bản được hướng dẫnQuyết định Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 135/2009/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/11/2009
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2009

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 60/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2003