Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
Số, ký hiệu09/2011/TT-BKHĐTNgày ban hành07/09/2011
Loại văn bảnThông tưNguồn tríchCông báo số 509+510, năm 2011
Phạm viNgày đăng công báo23/09/2011
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực01/11/2011
Lí do hết hiệu lực bị thay thếNgày hết hiệu lực15/04/2015
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 85/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/10/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2009

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 38/2009/QH12
 • Ngày ban hành: 19/06/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 116/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: 13/12/2008

Luật Đấu thầu [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 61/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2006

Văn bản dẫn chiếuBộ luật Dân sự [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 33/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006

Luật Xây dựng [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 16/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Thông tư Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 18/2010/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 10/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2010

Văn bản được hướng dẫnNghị định Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 85/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/10/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2009

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 38/2009/QH12
 • Ngày ban hành: 19/06/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

Luật Đấu thầu [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 61/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2006