Tổ chức Viện kiểm sát quân sự
Số, ký hiệu05/2002/PL-UBTVQH11Ngày ban hành04/11/2002
Loại văn bảnPháp lệnhNguồn tríchCông báo 65
Phạm viNgày đăng công báo25/12/2002
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực15/11/2002
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứLuật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 34/2002/QH10
 • Ngày ban hành: 02/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/2002

Văn bản dẫn chiếuPháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: Không số
 • Ngày ban hành: 04/04/1989
 • Ngày có hiệu lực: 17/04/1989

Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 03/2002/PL-UBTVQH11
 • Ngày ban hành: 04/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 11/10/2002

Văn bản bị thay thếPháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: Không số
 • Ngày ban hành: 19/04/1993
 • Ngày có hiệu lực: 26/04/1993

Văn bản được hướng dẫn