Quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Số, ký hiệu157/2005/NĐ-CPNgày ban hành23/12/2005
Loại văn bảnNghị địnhNguồn tríchCông báo số 05 & 06 - 01/2006;
Phạm viNgày đăng công báo04/01/2006
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực19/01/2006
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứLuật Tổ chức Chính phủ [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 32/2001/QH10
 • Ngày ban hành: 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Pháp lệnh Cán bộ, công chức [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 01/1998/PL-UBTVQH10
 • Ngày ban hành: 26/02/1998
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/1998

Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 11/2003/PL-UBTVQH11
 • Ngày ban hành: 29/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2003

Pháp lệnh Về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: Không số
 • Ngày ban hành: 02/12/1993
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/1994

Văn bản dẫn chiếuPháp lệnh Về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: Không số
 • Ngày ban hành: 02/12/1993
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/1994