Ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Eakao tỉnh Đắk Lắk
Số, ký hiệu91/2005/QĐ-BNNNgày ban hành30/12/2005
Loại văn bảnQuyết địnhNguồn tríchCông báo số 19 & 20 - 01/2006;
Phạm viNgày đăng công báo14/01/2006
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực29/01/2006
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứLuật Tài nguyên nước [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 08/1998/QH10
  • Ngày ban hành: 20/05/1998
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1999

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 32/2001/PL-UBTVQH10
  • Ngày ban hành: 04/04/2001
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2001

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 86/2003/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 18/07/2003
  • Ngày có hiệu lực: 12/08/2003